Stellen zoeken pjes mobiel

Zeg dat ook niet tegen een ouder die met een klacht over pesten komt. Onderzoek eerst goed wat er aan de hand is. Betrek het gepeste kind bij het nadenken over een oplossing. Spreek ze ook samen, zeker wanneer er iets mis is gegaan in de interpretatie. Zodra ze elkaars intentie begrij- pen, blijken kinderen vaak heel vergevingsgezind. Wat kun je als leerkracht doen om pesten te voorkomen? Je hoeft niet direct het onderwerp pesten aan te snij- den om een duidelijke boodschap af te geven.

Groepen waarbinnen niet gepest wordt, zijn in staat te accep- teren dat iedereen anders is. Praten over pesten 7 1 Praat thuis over digitale omgangsvormen Vraag aan je kinderen of ze wel eens pesten of gepest worden.

Leg uit dat je net als in het dagelijks leven elkaar ook online met respect behandelt: Voer dat gesprek op de juiste manier. Stel de goede vragen. Stel dat jij een kind zou hebben op internet. Welke digitale omgangsvormen zou je hem leren? Niet over seks praten, bijvoorbeeld, niet schelden, etcetera. Hier komt vaak heel veel uit.

Een docent kan een sleutelrol vervullen, door cyberpesten bespreekbaar te maken. Door te praten kan er meer begrip ontstaan tussen pesters en kinderen die gepest worden. Benadruk ook de positieve kanten van internet.

Geef een les in digitale humor of ga aan de slag voor een goed doel via sociale media. Wie goed doet, goed ontmoet — óók op internet. En praat gaandeweg ook over wat niet grappig of gepast is. Met sociale media is het belang- rijk dat je geen klier bent, anderen niet het leven zuur maakt, maar ook dat je je positief tot anderen verhoudt.

Hoe doe je dat? Hoe maak je anderen aan het lachen? Hoe ben je aardig voor iemand? Hoe geef je elkaar complimenten? Wees posi- tief, heb het niet alleen over jezelf. In feite moeten we kinde- ren een goede digitale burger te zijn. Samenwerken met anderen via internet wordt steeds belang- rijker. Kinderen pes- ten vaak uit verveling. Het is willekeurig, soms puur voor de lol en het pesten is dus niet altijd persoonlijk bedoeld.

Een kind denkt meestal dat het zijn eigen schuld is als hij wordt gepest, maar dat is vaak niet terecht. Gebruik je gezonde verstand. Als een kind een kettingmail krijgt, waarin staat dat hij sterft als hij de mail niet naar andere kinderen doorstuurt, dan weet hij toch wel beter? Blokkeer de pester in de email of op sociale media en MSN.

Maak scherm-afdrukken printscreens van de flames, de pestberichten, als bewijs. Licht als ouder de school in als het gaat om klasgenoten.

Als er sprake is van bedreiging, schakel dan de poli- tie in. Veel ouders weten niet eens wat je ermee kunt doen en kinde- ren kunnen gewoon hun gang gaan'. In de filmpjes vertellen tieners wat ze meemaken op internet en hoe hun digitale leven er uit- ziet.

Deskundigen geven advies over internetopvoeding. Hoi, ik ben Jasmijn, ik ben 13 jaar en ik heb mijn eigen Hyvespagina. Ik vind dat wel heel erg handig, lekker met mijn vriendinnen kletsen, of met mensen van vakantie.

Iemand van mijn oude school had dat erop gezet. Ze schreef over mij aan meiden uit mijn nieuwe klas. Ik heb zo'n medelijden met je dat je bij dat stomme kind in de klas moet zitten. Dat meisje moest bij de mentor komen en toen moest ze huilen en iedereen vond haar zielig.

Vanaf toen gingen andere meiden ook lullig tegen mij doen. Dan loop je dus eigenlijk ontzettend mee. Jasmijn en Hyves 00 digitaal pestenMB. Ik kan mijn vriendinnen dag en nacht spreken zonder dat ik erbij hoef te zijn. Aan het begin van het jaar las ik opeens op Hyves dat ik een stom kind was en dat ik iedereen stalkte. Dat was heel raar. Ik heb het aan mijn moeder laten lezen en die heeft het bewaard en mijn mentor gebeld. Ik heb wel vaak gedacht: Bij ballet heb ik wel leuke vriendinnen.

Pesters weten niet wat ze aanrichten, hoe dat voelt voor een ander. Dat moet stoppen, vind ik. Maar ook in de digitale wereld gelden normen en waarden. Kinderen zijn zich echter niet altijd bewust van hun online gedrag en de gevolgen daarvan.

Met deze zes ideeën kun je kinderen leren hoe ze op een positieve manier internet kunnen gebruiken. Positief omgaan met het world wide web wijs met internet Hoe maak je een leuke profielsite?

Vraag hen eens waarom Hyves zo leuk is. Je kunt ervoor kiezen de klas in kleine groep- jes te verdelen, zodat ze onderling ervaringen kun- nen uitwisselen en hierover kunnen discussiëren. Vinden kinderen het spannend om in de klas over hun profiel te vertellen, doe dan zelf een voorzetje.

Aan de hand van trefwoorden kun je ze op weg helpen. Het opstellen van een profielsite draait om de vraag: Welke gegevens plaats je wel en welk niet? En de foto van je oom: Kan dat kwaad voor zijn werk? Als advies kun je kinderen meegeven zichzelf bij alles wat ze op Hyves, Facebook of Twitter plaatsen, af te vragen: Zou je deze informatie delen met een voet- balstadion vol mensen die je niet of nauwelijks kent?

Doe het dan ook niet! Ouders achter je 2 Minuten weg van keyboard 2 SpElLeTjEs SpElEn Met behulp van een memoriespel of kwartet kun je op een speelse manier kinderen bewustmaken van hun inter- netgedrag en digitale normen en waarden. Aan de hand van de kaartjes en cartoons kun je een discussie leiden in een groep waardoor kinderen gaan nadenken over hun internet- gedrag.

Laat je wel eens vreem- den toe? Hoe is het om online uitgescholden te worden? Je kunt een internetkwartet zelf maken, maar ook kant-en-klaar bestellen. Meer informatie vind je op www. Laat kinderen de woorden op het schoolbord schrijven. De woor- den en betekenissen die ze niet kennen, kunnen de kinderen overnemen in hun schrift of agenda. Geef een keer een Twitter-les. Hierdoor leren leerlin- gen na te denken over het kort en krachtig formuleren van een boodschap.

Er passen immers maar tekens in een tweet. Je kunt bijkletsen met een ziek klasgenootje of chatten met je familie in het buiten- land. Via de webcam kun je trots je nieuwe coole jurkje of je vette gympen showen aan je vriend in.

En soms lukt het zelfs om beroemd te worden via de webcam. Maar… er zitten ook minder leuke kanten aan. Iemand kan je vragen iets te doen voor een webcam wat je eigenlijk niet wilt, bijvoorbeeld jezelf uitkleden. De belofte dat je model kunt worden, is namelijk wel erg aantrekkelijk. Of een klasgenoot weet iets van je en chanteert je ermee: In de klas kun je grappige en stoere filmpjes laten zien, zoals van Esmée Denters die via YouTube wereldberoemd werd.

Bespreek wat wel en niet kan voor de webcam. Film je met je mobiel dat iemand wordt gepest? En zet je dat vervolgens online? Of zet je een filmpje op YouTube van je snurkende broer zonder dat hij dat weet? Vertel kinderen dat ze nooit filmpjes op internet mogen zetten zonder toestemming van degene die je hebt gefilmd.

Officieel ben je dan zelfs strafbaar. Een leuke opdracht voor in de klas is het organi- seren van een eigen filmfestival. Een week lang is ieder kind reporter en maakt hij met zijn mobiele telefoon filmpjes. Wat gebeurt er in de buurt? Treedt er iemand op? Staat een gebouw op instorten? Aan het einde van de week mag ieder- een zijn filmpje laten zien aan de rest van de klas op het Filmfestival.

De beste, grappigste of leuk- ste filmpjes winnen een prijs en kun je samen met de klas op YouTube plaatsen. Inven- tariseer waar leerlingen goed in zijn. Kookt een leerling graag of speelt iemand een instrument? Spaart iemand miniatuur autootjes of blikjes cola uit allerlei landen?

Of is iemand fan van een band of acteur? Schrijf alle ideeën op het schoolbord en kijk vervolgens hoe iemand zijn of haar deskundigheid kan inzetten via inter- net om anderen te helpen, adviseren of informeren. Í Een leerling die al jaren in Habbo Hotel komt kan newbies uitleg- gen hoe Habbo werkt zodat ze zich sneller thuisvoelen in deze digitale wereld. De leerlingen kunnen een Twit- teraccount maken en iedere dag een tip tweeten.

Í Laat leerlingen een fansite bou- wen van zijn of haar favoriete muzi- kant, acteur of tv-held. Bijvoorbeeld door koppelingen toe te voegen naar YouTube. Geef kinderen de opdracht een goed doel naar keuze uit te kie- zen en hiervoor een actie op touw te zetten om zo veel mogelijk geld op te halen.

Uiteraard moeten ze sociale media inzetten om een zo groot mogelijk bereik te creëren. Als voor- beeld kun je vertellen over succesvolle acties, zoals de chocoladeletteractie van Jip Maat- huis die voor War Child al ruim Ook kunnen leerlingen een gratis website ontwerpen met daarop informatie over de actie.

Laat kinderen een idee verzinnen om geld in te zamelen en bespreek de ideeën in de klas. Wijs ze er op dat zij geen collecte mogen houden, maar dat zij creatieve acties moeten bedenken: Vaak kun je de actie aanmelden bij het goede doel, zodat ook zij aandacht aan de actie beste- den op hun website of in hun donateursmagazine en de kinderen gratis publiciteit krijgen.

Soms verstrekt een goed doel een brief zodat de leer- ling kan bewijzen dat hij daadwerkelijk een actie uitvoert voor de betreffende organisatie. Geef de kinderen als tip om vrienden, klasgenootjes, familie en onbekenden via Hyves, Facebook of Twitter op te roepen mee te doen aan de actie en laat hen via sociale media iedereen op de hoogte houden van de laatste stand van zaken.

Welke actie heb je gehouden, hoe heb je de actie gepro- moot, welke hulp kreeg je van het goede doel, wat heb je gedaan om de actie te laten slagen, hoeveel geld heb je opgehaald? In vijf jaar tijd haalde hij meer dan Chocoladeletters voor War Child In startte Jip Maathuis uit Enschede een chocoladeletter-actie om kin- deren uit oorlogsgebieden te steunen.

Van iedere verkochte letter doneerde hij één euro aan War Child. De actie werd door de inzet van internet en sociale media een enorm succes: Ieder jaar wordt de omzet verhoogd en Jips Goede Doelen is inmiddels uitge- groeid tot een stichting met ambassadeurs, een raad van bestuur, diverse part- ners en sponsors. Met een opbrengst van ruim I n de wandelgangen van school hoor ik wel eens dat kinderen worden gepest via inter- net. Mij is dit gelukkig nog nooit overko- men.

Op school gelden strenge regels over het gebruik van internet tijdens schooltijd. Ieder- een ontvangt een schoolgids waarin duidelijke regels staan. Sowieso is pesten verboden. Zowel online als offline. Ik weet natuurlijk niet of leer- lingen er voor uit durven te komen dat zij wor- den gepest. Maar zelf heb ik het idee dat het bij ons op school wel meevalt. Zelf heb ik ook een account, maar privé doe ik er eigenlijk niet veel mee. Ik check af en toe of ik een bericht heb en dat is het.

Twitteren vind ik wel leuk om te doen. Zelf heb ik nog nooit iemand via internet gepest. Pesten is echt not done bij mijn ouders. Thuis hebben we niet echt internetregels, over welke sites ik mag bezoeken en hoe lang ik ach- ter mijn laptop mag zitten.

Dat gaat op basis van vertrouwen. Ik heb een eigen laptop en een iPad, maar ik zit nooit urenlang achter mijn computer. Ook zet ik mij natuurlijk veel in voor mijn stichting Jips Goede Doelen en ben ik bezig met het opstarten van een nieuw bedrijf. Natuur- lijk, kun je internet ook op een verkeerde manier gebruiken, maar dat is nog nooit bij mij opgeko- men. Door internet kunnen we onze chocolade- letters door heel Nederland verkopen. En zelfs in het buitenland. Via een website ben je gemakkelijk bereikbaar, kunnen mensen zien wat we doen en hoe en aan welke projec- ten de opbrengst wordt besteed.

Het bedrijf van mijn vader doet op dit moment onderzoek naar hoe we komend jaar sociale media en internet nog beter kunnen inzetten voor de promotie van onze actie. We verkopen via onze webwin- kel, je betaalt gemakkelijk met Ideal en via Top- Craft, een sociale werkvoorziening, worden de letters ingepakt en verstuurd. Mede door inter- net is een klein idee uitgegroeid tot iets groots. Daarom vind ik het ook leuk jongeren te laten zien dat er meer in het leven is dan gamen.

Ik geef wel eens pre- sentaties over Jips Goede Doelen aan scholie- ren. Maar ook aan volwassenen. De reacties zijn altijd positief. Blijkbaar inspireer ik genoeg men- sen met deze chocoladeletter-actie. Ik neem vooral de sportgadgets voor mijn rekening.

Dat sluit ook aan bij het nieuwe bedrijf dat ik aan het opzetten ben. Ik ben namelijk gek van sport, met name van voetbal. Ik vond het jammer dat sportkle- ding met een eigen logo voor kleine verenigin- gen vaak onbetaalbaar is. Daarom heb ik een plan uitgewerkt waardoor verenigingen via mijn nieuwe bedrijf JM Sports Company wel betaalbare sportkle- ding kunnen bestellen.

Het zou te gek zijn als dit net zo succes- vol wordt als de chocoladeletter- actie. Eigenlijk zou iedere jongere en elke school aandacht moeten geven aan de positieve kant van internet. En als het slaagt, verdien je er ook nog een leuk zakcentje mee! Download Handboek Goed Doen 2. Ze chatten, skypen, gamen, zoeken informatie op, bekijken film- pjes en onderhouden contacten. Helaas wordt het world wide web ook gebruikt om elkaar digitaal te treiteren.

De dader is vaak anoniem, getuigen ontbreken, waar- door hij meer durft. Cyberpesten gaat niet om onschuldige pla- gerijtjes of flauwe grapjes.

Het pesten verloopt soms snoeihard: Voorbeelden genoeg Digitaal pesten kan grote vormen aannemen. En zo zijn er nog talloze voorbeelden. Voorkom cyberpesten in je klas d Cyberpesten komt vaker voor dan je denkt. Oók in jouw klas. Leerlingen hebben vaak niet door wat de gevolgen zijn van een pest- bericht. Ze vinden het wel lollig. Maar voor de ontvanger kunnen de gevolgen groot zijn.

Nergens veilig Cyberpesten wordt vooral gedaan door jongeren meestal meisjes tussen 8 en 16 jaar. Vaak zijn de slachtoffers van online pesten ook het slachtoffer van offline pestgedrag. Het loopt als het ware in elkaar over, waardoor het slachtoffer zich nergens meer veilig voelt. Het pesten wordt niet altijd opgemerkt. Het is als docent onmogelijk om het online gedrag van al je leerlingen in de gaten te houden. Kinderen die worden gepest, schamen zich veelal en durven niet uit zichzelf te praten over het pesten.

Om online sarren te beperken, is het belangrijk leerlingen bewust te maken van de gevolgen van pesten op iemands leven. Maak het bespreekbaar of behandel het onderwerp in de klas met behulp van een lespakket. Leg afspraken over mediagebruik door docenten en leerlingen vast in een protocol.

Signalen Als leraar kun je letten op verschillende signalen, zoals plotse- linge gedragsveranderingen. Is een leerling somber, heeft hij concentratieproblemen, kan hij minder goed leren en nemen zijn schoolresultaten af, dan kan dit duiden op digitaal pes- ten.

Dat kan klassikaal met een les over de gevolgen van cyberpesten en internetgedrag, maar ook individueel. Komt een leerling naar je toe om treitergedrag te mel- den, neem hem dan serieus, luister goed, toon begrip en veroordeel niet. Neem contact op met de vertrou- wenspersoon van school of met de mentor van de leer- ling en natuurlijk met de ouders. Probeer de dader te achterhalen en voer maatregelen tegen hem uit die vermeld staan in het pest- of inter- netprotocol dat de school hanteert.

Besteed in de les ook aandacht aan hoe belangrijk het is om internet positief in te zetten, bijvoorbeeld aan de hand van voorbeelden uit deze brochure of websites als www. Ý Weinig jongeren die gepest worden hulp zoeken bij hun ouders of mentor?

Ý Ze liever het treitergedrag negeren door de pestkop te blokkeren op Face- book, Hyves of Twitter? Ý Als de leerling wel actie onderneemt, het vaak uitloopt op een vechtpartij? Ý Een kwart van de docenten niet door- heeft dat een leerling slachtoffer is van het pestgedrag van klasgenoten? Ý Docenten die pestgedrag in de smiezen hebben, veelal daadkrachtig optreden? Ý Veel scholen al preventief aandacht aan deze problematiek besteden en twee van de drie scholen reeds een pestprotocol of ict-gedragscode heb- ben?

Een ouderavond over cyberpesten slaat vaak niet aan, omdat ouders denken dat het bij hun kind niet speelt. Hou een ouderavond over kinderen en sociale media en maak digitale omgangsvormen tot een belangrijk thema op deze avond. Download de toolkit om ouders te betrekken bij media-activiteiten op school: Maak het bespreekbaar in de klas.

Vertel duidelijk wat de sancties zijn van digitaal pesten of het plaatsen van filmpjes van leerlingen en docenten op YouTube zonder toestemming. Denk aan schorsing of verwij- dering van school en wijs de leerlingen erop dat dit een strafbaar feit betreft.

Lesideeën Wil je online pesten bespreekbaar maken in de klas gebruik dan eens de volgende lesopzet: Laat hen bijvoorbeeld kenmerken opnoemen en bespreek deze in kleine groepjes. Wat vinden leer- lingen erger? Is het minder erg omdat je geen lichame- lijk geweld gebruikt? Of is geestelijk geweld veel erger?

Bedenk vijf gouden tips voor een slachtoffer van online pes- ten. Welk advies wil je aan de dader geven? En wat doe je als je weet dat een klasgenoot wordt gepest? Een praktische website die leerlingen op weg kan helpen, is www. Na de presentatie kun je hierover een klassengesprek starten.

Meer lesideeën vind je op www. InternetprotocolHet is onmogelijk om als school cyberpesten hele- maal te voorkomen. Wel zijn er genoeg acties die je preventief kunt ondernemen. Zo is het belang- rijk om internetgedragsregels vast te leggen, bij- voorbeeld in overleg met de leerlingen zelf, over het gebruik van internet, sociale media, mobiele telefoons, tablets en de maatregelen bij digitaal pesten.

Afspraken kun je optekenen in een ict- gedragscode of een pestprotocol. In een pest pro- tocol kun je de volgende punten opnemen: Er is zoveel afleiding door sociale media ook via de mobiele telefoon , zoveel informatie te verwerken, dat het een vaardigheid op zich is om effectief en geconcentreerd met je tijd om te gaan. Goed zoeken op internet betekent dat je geen genoegen neemt met één zoekresultaat. Bij alles wat je vindt, vraag je je af: Is dit waar, zijn er andere bron- nen die dit bevestigen?

Is het echt een feit of heeft iemand er belang bij om dit als een feit te presente- ren en via de echo van sociale media luider te laten klinken? Stel je antenne goed af: Word ik misleid, ja of nee?

Elke pc en smartphone is een druk- pers, tv-station, een plat- form voor politiek, een kans om een community of marktplaats te laten ontstaan. Hoe beter je in staat bent daar aan mee te doen, hoe meer invloed je hebt, voor jezelf en voor anderen. Het ver- schil wordt niet gemaakt door mensen die media passief con- sumeren, maar door de actieve- lingen.

Digitale media en sociale netwerken leveren nieuwe manieren voor economische produc- tie. Samenwerking via deze kanalen vraagt om goede afstemming. Zoek alleen in titels. For a better experience, please enable JavaScript in your browser before proceeding.

Topicstarter Muriel Startdatum 5 jun Muriel Bekend lid Forum lid. Er was net in het nieuws weer een heel stuk over bijziendheid en veelvuldig gebruik van schermen. Telefoons en computers Nu wil ik me niet bang laten maken, maar toch kan ik me er wel druk om maken. Mijn beiden kinderen hebben last van bijziendheid. Nu is het niet zo dat ze continue op de schermen zitten Meer dan mijn zin, dat wel en ze komen veel buiten.

Maar als je dan hoort dat 1 op de 3 blind kan raken bij een sterkte van -6, denk ik dat moeten we niet krijgen hoor. Hoe denken jullie hierover? Zien jullie deze bijziendheid stijging onder de mensen echt als iets wat met de moderne tijd te maken heeft, of heeft het vooral ook de reden van iets niet willen zien, want daar staat het dragen van een bril volgens mij voor.

Zelf ben ik ook altijd bijziend geweest, maar heb ik nu bijna geen bril meer nodig, mij kijk op dingen is ook verandert. Ik denk dat door het lange staren op het scherm staren naar 1 punt het focussen daarna kan bemoeilijken. Ogen zijn normaal gesproken continu aan het focussen om het beeld scherp te stellen. Ik denk dat het innerlijk proces wel een rol speelt in de hoeveelheid weerstand die je voor bepaalde zaken hebt.

Om even jouw voorbeeld erbij te pakken: Love Life Bekend lid Forum lid. Ik heb geen idee waar het mee te maken heeft. Zelf heb ik ook een bril. Ik geef autorijles en moet me echt blijven focussen. Ik heb geen hele zware sterkte maar scheelt tegen de hoofdpijn. Nu weet ik wel dat de ogen iets vreemds is. Ik ben eind november jl geopereerd en onder narcosse geweest. Echter de Volgende dag kwam ik er achter dat ik niets meer van dichtbij te kunnen lezen hoe hard ik me best ook deed.

Dat jaar daar voor ook twee keer geopereerd en onder narcose geweest en toen had ik er geen last van. Toen ik weer mocht rijden ben ik gelijk naar de opticien geweest.

.. Want wat zich buiten schooltijd en online afspeelt, is de volgende dag voelbaar in de klas. Maar ouders zijn zich niet altijd bewust van hun eigen rol. Vaak zijn het klasgenoten die elkaar digitaal lastigvallen, stellen zoeken pjes mobiel. Daarnaast zou ik het geval melden bij het www. De kinderrechter in Haarlem legde daarop werkstraffen op aan twee van de vier jongens en de vier meisjes. Ieder jaar wordt de omzet verhoogd en Jips Goede Doelen is inmiddels uitge- groeid tot een stichting met ambassadeurs, een raad van bestuur, diverse part- ners en sponsors.

Stellen zoeken pjes mobiel

NEUKEN ZONDER CONDOOM LIMBURG GANGBANG ZUID HOLLAND